Циљеви Удружења су:

 • заштита интереса чланова Удружења, мањинских акционара тј. мањинских власника акција емитената из енергетског сектора на територији Републике Српске, а првенствено:
  • Хидроелектране на Требишњици ад Требиње
  • Хидроелектране на Дрини ад Вишеград
  • Хидроелектране на Врбасу ад Мркоњић Град
  • Електрокрајина ад Бања Лука
  • Електро Добој ад Добој
  • Електродистрибуција Пале ад Пале
  • РИТЕ Гацко ад Гацко
  • РИТЕ Угљевик ад Угљевик
 • повећање вриједности имовине чланова Удружења кроз активан допринос развоју и унапријеђењу амбијента на тржишту капитала, као и кроз допринос у развоју корпоративног управљања појединачно у емитентима,
 • финансијска едукација чланова Удружења као и свих заинтересованих грађана.

Удружење своје циљеве остварује сљедећим активностима (дјелатност Удружења):

 • Организацијом заједничког дјеловања акционара
 • Организовањем заступања чланова на скупштинама акционара
 • Реаговањима кроз средства јавног информисања и медијима
 • Организовањем заступања пред судовима и државним органима
 • Организовањем ангажовања независне ревизије пословања емитената
 • Подношењем иницијатива и предлога Комисији за хартије од вриједности, Берзи и другим институцијама у циљу унапријеђења амбијента на тржишту капитала, као и услијед евентуално насталих и уочених неправилности у функционисању истог
 • Подношењем иницијатива и приједлога емитентима, тражењу објава и појашњења везано за важне пословне догађаје из пословања истих
 • Организовањем едукативно-промотивних активности које за циљ имају промоцију стандарда корпоративног управљања и финансијске едукације
 • Сарадњом са сличним и сродним организацијама у земљи и иностранству