Скупштине акционара емитената из енергетског сектора

 

Обрасци

Примјер генералног пуномоћја
Примјер гласачког листића, којим се гласа у одсуству

 

Календар скупштина