Skupštine akcionara emitenata iz energetskog sektora

 

Obrasci

Primjer generalnog punomoćja
Primjer glasačkog listića, kojim se glasa u odsustvu

 

Kalendar skupština